Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Λίγα Λόγια για εμάς

Η εταιρεία μας δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στις επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων με τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης το 1978 και του Λουτρακίου το 1981 και συνέχισε υλοποιώντας κυρίως τεχνικά έργα αναστηλώσεων κτιρίων και επισκευών διαφόρων κατασκευών.

Διαθέτοντας συσσωρευμένη εμπειρία 35 ετών, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα κατάλληλα εξειδικευμένα συνεργεία η εταιρεία μας είναι σε θέση να πραγματοποιήσει από το ποιο μικρό ως το ποιο μεγάλο έργο επισκευής – ενίσχυσης οποιασδήποτε κατασκευής, η οποία έχει υποστεί ζημιές από σεισμούς ή επειδή έχει φθαρεί λόγω της επίδρασης κλιματολογικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής της. Ο στόχος της εταιρείας είτε εφαρμόζοντας παραδοσιακές μεθόδους ενίσχυσης (GUNITE, Χαλυβδοελάσματα) ή ποιο μοντέρνες μεθόδους (ανθρακονήματα, υαλονήματα) είναι ο ίδιος, η έντεχνη επισκευή – ενίσχυσης της κατασκευής με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας στον τομέα των ενισχύσεων – επισκευών δίνει τη δυνατότητα στους έμπειρους μηχανικούς που την απαρτίζουν να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τεχνογνωσία σχετικά με τις μεθόδους και τα υλικά ενίσχυσης σε μελετητές τεχνικών έργων όπως επίσης να εκτελούν μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης κτιρίων βάση του νέου κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Ταυτόχρονα με τον τομέα των ενισχύσεων κατασκευών η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να εκτελεί και άλλα είδη οικοδομικών εργασιών σε υπάρχοντα κτίρια όπως π.χ. εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Έχοντας συναίσθηση της σπουδαιότητας της ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος της χώρας η εταιρεία επίσης εξειδικεύεται σε εργασίες κατασκευής θερμοπροσόψεων σε προσόψεις κτιρίων καθώς και σε εργασίες στεγάνωσης και θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών κτιρίων.

Συνοπτικά αναφέρουμε τις βασικότερες από τις εργασίες που είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε:

 • Μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή τεχνικών έργων
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (GUNITE)
 • Ρητινενέσεις
 • Τσιμεντενέσεις
 • Μεταλλικοί νάρθηκες - Χαλυβδοελάσματα
 • Ανθρακοελάσματα - Ανθρακοϋφάσματα
 • Αμμοβολή – Υδροαμμοβολή
 • Επισκευές σκυροδέματος - Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμών
 • Καθαιρέσεις - Αδιατάρακτες κοπές - Υποστυλώσεις - Καλούπωμα
 • Έγχυτοι μανδύες σκυροδέματος
 • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές - Υδραυλικές αποφορτίσεις
 • Επισκευές προσόψεων - Θερμοπροσόψεις
 • Στεγάνωση - θερμομόνωση στεγών και δωμάτων
 • Ήπιες επεμβάσεις για την ενίσχυση παραδοσιακών κατασκευών
κατασκευές