Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και η χρήση του.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι ένα ευπροσάρμοστο υλικό το οποίο έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είναι ένα υλικό που προσφέρει υψηλή θλιπτική αντοχή, έχει καλή αντίσταση στη διάβρωση και τις χημικές ουσίες, καλή πρόσφυση με το υπάρχον σκυρόδεμα, με το χάλυβα, τον βράχο. Μπορεί να πάρει εύκολα οποιοδήποτε σχήμα και περίγραμμα και να εφαρμοστεί χωρίς ξυλότυπο.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πλεονεχτει έναντι του συμβατικού σκυροδέματος σε συνθήκες όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, όπου απαιτούνται λεπτά στρώματα ή μεταβλητά πάχη.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει μια θεμελιώδεις διαφοροποίηση σε σχέση με το κοινό μπετόν σε ότι αφορά τη σύνθεση. Το αρχικό μίγμα που εκτοξεύεται έχει διαφορετική αναλογία υλικών από το τελικά εγκατεστημένο υλικό. Αυτό οφείλεται στην αναπήδηση των
υλικών. Έτσι η μελέτη σύνθεσης για να έχει τα σωστά αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το ποσοστό των ανακλούμενων υλικών.

Η σωστή εφαρμογή του για καλής ποιότητας κατασκευές απαιτεί εξειδικευμένους τεχνίτες. Για την κατασκευή και την εκτόξευση του χρειάζονται ειδικές συσκευές οι οποίες είναι μικρές και ευκίνητες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΕΙΣ

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μπορεί να κατασκευαστεί και να εφαρμοστεί με δυο διαφορετικές διαδικασίες. Αυτές είναι η διαδικασία ξυράς ανάμιξης και η διαδικασία υγράς ανάμιξης και παρουσιάζονται περιληπτικά πιο κάτω.

ΞΗΡΑ ΑΝΑΜΙΞΗ

Το τσιμέντο και τα αδρανή αναμιγνύονται χωρίς την πρόσθεση νερού και με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα διοχετεύονται από την μηχανή προώθησης μέσο σωλήνα προς το ακροφύσιο. Στο ακροφύσιο υπάρχει ξεχωριστή παροχή νερού που διοχετέυει νερό υπό πίεση στο μίγμα των υλικών. Η παροχή νερού μπορεί να ελέγχεται από το χειριστή με βαλβίδα. Στο ακροφύσιο γίνεται η ανάμιξη του νερού και των ξυρών υλικών και το μίγμα εκτοξεύεται
προς την επιφάνεια εφαρμογής.

ΥΓΡΑ ΑΝΑΜΙΞΗ

Το τσιμέντο τα αδρανή και το νερό αναμιγνύονται όπως και στο συμβατικό σκυρόδεμα. Το μίγμα εισάγεται στην μηχανή προώθησης και με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα προχωρεί μέσο σωλήνα προς το ακροφύσιο. Από το ακροφύσιο εκτοξεύεται με τη
βοήθεια πρόσθετου πεπιεσμένου αέρα προς την επιφάνεια εφαρμογής.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατάλληλο για πολλές εφαρμογές μπορεί να παραχθεί και με τιςδύο διαδικασίες. Ωστόσο διαφορές στο κόστος εξοπλισμού στο κόστος παραγωγής στα λειτουργικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά κατά την εκτόξευση και τη ποιότητα κάνουν την μια ή την άλλη διαδικασία πιο ελκυστική ανάλογα με την συγκεκριμένη εφαρμογή. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει κάποιες διαφορές.

ΞΗΡΑ ΑΝΑΜΙΞΗ ΥΓΡΑ ΑΝΑΜΙΞΗ
Υψηλή πρόσφυση Μικρότερη πρόσφυση
Χαμηλό κόστος εξοπλισμού Υψηλό κόστος εξοπλισμού
Μεγάλη αναπήδηση υλικού Μικρότερη αναπήδηση υλικού
Μικρή έκταση εργασιών /ημέρα Μεγαλύτερη έκταση εργασιών /ημέρα
Επιτυχία υψηλών αντοχών Μικρότερες αντοχές
Μεγάλη παραγωγή σκόνης Μικρότερη παραγωγή σκόνης
Ανεπαρκής έλεγχος της ποσότητας νερού
ανάμιξης.
Ακριβείς έλεγχος της ποσότητας νερού
ανάμιξης.


ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Η περιεκτικότητα του τσιμέντου θα πρέπει να είναι μεταξύ 350-450kg/m3 σκυροδέματος για την ξηρή διαδικασία και 400-500kg/ m3 για την υγρή διαδικασία ανάμιξης. Κατά την διαδικασία της μίξης η θερμοκρασία του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 500 C και η αναλογία νερού τσιμέντου να μην είναι μεγαλύτερη από 0,55.

ΑΔΡΑΝΗ
Η αναλογία τους όταν έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 8mm δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% για να αποφεύγεται η μεγάλη ανάκλαση και η διείσδυση στο προϋπάρχον σκυρόδεμα. Αδρανή με κόκκο μεγαλύτερο από 12mm καλό είναι να αποφεύγονται γιατί ενδέχεται να βουλώσουν το ακροφύσιο ή να προκαλέσουν μεγάλη αναπήδηση. Πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χημικές και οργανικές ουσίες. Συνιστάτε να ανήκουν στη ζώνη
κοκκομετρικής καμπύλης που φαίνεται πιο κάτω.

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Όλα τα πρόσθετα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και ελεγμένα για την αποδοτικότητα τους. Να γνωρίζουμε την επίπτωση των πρόσθετων στο
περιβάλλον την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ΙΝΕΣ
Συνήθως οι ίνες που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα προπυλένιο ή γυαλί. Οι ίνες στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αυξάνουν την παραμόρφωση του υλικού κατά την αστοχία,
περιορίζουν τη ρηγμάτωση και δίνουν μια μικρή αύξηση στην εφελκυστηκη του αντοχή. Οι ίνες διαφέρουν στο υλικό το μήκος και τη μορφή. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται οι ίνες χάλυβα. Το μήκος τους κυμαίνεται από 12-50mm. Οι μικρότερες αναμιγνύονται και εκτοξεύονται ευκολότερα και παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά αναπήδησης. Οι μεγαλύτερες προσδίδουν στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και
περιορίζουν τη ρηγμάτωση. Συνήθως χρησιμοποιούνται ίνες μεταξύ 25-30mm και ποτέ μεγαλύτερες από 50mm. Επιβάλλεται να φυλάγονται σε σφραγισμένα και ξηρά κιβώτια για να αποφεύγεται η διάβρωση.


ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μια απ' αυτές είναι και η χρήση του στην επισκευή και ενίσχυση κατασκευών.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται πριν και κατά την εκτόξευση του. Η καλή προετοιμασία και η σωστή
εκτέλεση είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει να ακολουθούνται.

Πριν από την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες και να ληφθούν όλα τα πρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία και ποιότητα. Ο χειριστής να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

 • Αφαίρεση παλαιού σκυροδέματος μέχρι να αποκαλυφθούν τα αδρανή.
 • Εκτράχυνση επιφάνειας
 • Η αφαίρεση να γίνει υπό γωνία 450 και το ελάχιστο βάθος να είναι 20mm
 • Η επιφάνεια να καθαριστεί με πεπιεσμένο αέρα.
 • Αν χρειάζεται καλούπι να τοποθετηθεί με τρόπο που να μην παγιδεύει τα υλικά αναπήδησης.
 • Η επιφάνεια βάσης να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 2 0C.
 • Αν η επιφάνεια εκτίθεται σε ισχυρούς ανέμους ή βροχή να προστατεύεται καταλλήλως.
 • Διάβρεξη της επιφάνειας.


ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • Να γίνεται από απόσταση 0,5-1,0m.
 • Η ροή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος να είναι σταθερή και συνεχείς
 • Όπου χρειάζονται μεγάλα πάχη να γίνονται σε στρώσεις αλλά όσο το δυνατό λιγότερες
 • Η εκτόξευση να γίνεται κάθετα στην επιφάνεια
 • Ιδιαίτερη προσοχή όπου υπάρχουν ράβδοι οπλισμού.
 • Στη ξηρή ανάμιξη ο χειριστής να έχει εμπειρία ώστε να επιτυγχάνει την κατάλληλη ποσότητα νερού

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την εκτόξευση το σκυρόδεμα παράγει μεγάλες ποσότητες σκόνης. Η σκόνη αυτή είναι ιδιαίτερα επιβλαβής στον ανθρώπινο οργανισμό. Προκαλεί παθήσεις στα μάτια δερματικές παθήσεις πνευμοκονίαση και άλλες επιπλοκές. Για το λόγο αυτό πρέπει να
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι προσπάθειες που γίνονται για την μείωση της παραγωγής σκόνης έχουν επικεντρωθεί στην βελτίωση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος
αλλά και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.

Μεγαλύτερα προβλήματα σκόνης παρουσιάζονται στις υπόγειες κατασκευές και για το περιορισμό της σκόνης χρησιμοποιείται η διαδικασία υγράς ανάμιξης που παράγει λιγότερα ποσοστά σκόνης από τη διαδικασία ξυράς ανάμιξης. Έχει όμως αποδεχτό ότι η σκόνη που προέρχεται από τη διαδικασία υγράς ανάμιξης είναι πιο επιβλαβής και τοξική. Επομένως παντού και πάντοτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός ασφαλείας ( γάντια , μάσκες, συστήματα εξαερισμού)

κατασκευές