Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τομέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, συμμετέχοντας κατά 30% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης των κτιρίων, καθώς η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιρίων έχει μερική ή μηδενική μόνωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενεργειακή πηγή, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.

Αναφερόμενοι στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, όπου η αύξηση της θερμοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος έχει μεταβάλει δραματικά τις ενεργειακές ανάγκες των αστικών κτιρίων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, μέσω της θερμοπροστασίας του κελύφους, είναι πολύ μεγάλα. Η θερμομόνωση των κτιρίων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, βάσει της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, η σωστή και πλήρης εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους έχει τα ακόλουθα οφέλη:

Η Εξασφάλιση άνετων συνθηκών για τους ενοίκους ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών:

Η θερμομόνωση έχει ως στόχο να περιορίζει στο ελάχιστο τις ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία θερμικής άνεσης στο εσωτερικό με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση & ψύξη:

Βάση μελέτης που έχει πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχει εκτιμηθεί ότι με τη θερμική προστασία ενός κτιρίου μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και 45% εξοικονόμηση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του.

Η Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου:

Βάσει νομοθεσίας, η «ενεργειακή ταυτότητα» που θα αποκτά πλέον κάθε κτίριο, καθορίζει την αντικειμενική του αξία. Η οδηγία αυτή επιβάλλει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα κτίρια. Η χρήση του πιστοποιητικού θα είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σύναψης συμβολαίων αγοραπωλησίας ή ενοικίασης ή παραχώρησης χρήσεως.

Η Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:

Η διαθεσιμότητα πολλών ειδικών τεμαχίων και ποικίλων αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (π.χ. διακοσμητικά τούβλα, ειδικά τεμάχια δημιουργίας σκοτίων), προσφέρει τη δυνατότητα αρχιτεκτονικού εξωτερικού σχεδιασμού τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νεόδμητα κτίρια.

Η Αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών:

Μειώνει στο ελάχιστο τη δημιουργία σχηματισμού θερμογεφυρών, οι οποίες δημιουργούνται στα μη μονωμένα στοιχεία του κελύφους. Ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας (U) των στοιχείων αυτών είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να οδηγούν στην έντονη τοπική ροή θερμότητας από το κτίριο προς το περιβάλλον, καθώς επίσης και στο σχηματισμό υδρατμών, λόγω της απότομης πτώσης της θερμοκρασίας της επιφάνειας.

Η Αποφυγή σχηματισμού ρωγμών στις προσόψεις:

Αύξηση του χρόνου ζωής του κτιρίου, προστατεύοντας τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος από τις έντονες θερμικές καταπονήσεις, όπως έντονες βροχοπτώσεις, υψηλή ηλιοφάνεια, χιονοπτώσεις και απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές.

Η Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας & μούχλας:

Μείωση των πιθανοτήτων σχηματισμού εσωτερικής συμπύκνωσης λόγω διάχυσης των υδρατμών μέσω των δομικών στοιχείων των κατασκευών

Η Προστασία του περιβάλλοντος:

Ανεξάρτητα πάντως από τη νομοθεσία, η ορθολογική χρήση της ενέργειας αποτελεί κοινή λογική, σε μια εποχή που η ανησυχία για την αποσταθεροποίηση του κλίματος λόγω εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ενταθεί, ενώ παράλληλα οι τιμές των συμβατικών καυσίμων καλπάζουν και οι ενεργειακές τεχνολογίες εξελίσσονται δυναμικά

Οδηγοί Στήριξης

Οι οδηγοί στήριξης τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο ως βάση του συστήματος και, εάν απαιτείται, ως πλευρικό τελείωμα.

Επικόλληση των μονωτικών πλακών

Το υλικό συγκόλλησης εφαρμόζεται στη μονωτική πλάκα.Εναλλακτικά, το υλικό συγκόλλησης εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης στην τοιχοποιία και κατόπιν διαστρώνεται με οδοντωτή σπάτουλα 10mm. Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπόστρωμα να είναι επίπεδο,καθώς η εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα δεν εξομαλύνει τυχόν ανωμαλίες. n Μια περαιτέρω δυνατότητα είναι η εξής διαδικασία επικόλλησης: Το υλικό συγκόλλησης ψεκάζεται στον τοίχο με μηχανή εκτόξευσης σε μορφή λωρίδων (απόσταση αξόνων περ. 10 cm, πλάτος περ. 5 cm, ελάχ. πάχος 1 cm). Κατά την τοποθέτηση της μονωτικής πλάκας ασκείται πίεση, έτσι ώστε να επιτευχθεί επιφάνεια επαφής > 50%.

Μέθοδος τοποθέτησης

Κατά την τοποθέτηση των μονωτικών πλακών στο κάτω άκρο της τοιχοποιίας,πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη εφαρμογή των πλακών στην εμπρόσθια ανυψωμένη ακμή του οδηγού στήριξης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προεξέχει ο οδηγός στήριξης λόγω ελάχιστης επάλειψης κόλλας.

Όλες οι μονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται με ελαφριά πίεση, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής επαφή με τον τοίχο.

Οι μονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντιες σειρές όπου κάθε επόμενη σειρά πλακών τοποθετείται περίπου μισή πλάκα μετατοπισμένη έτσι ώστε να αποφεύγονται οι συνεχόμενοι κατακόρυφοι αρμοί. Σε περιπτώσεις κοπής πλακών, πρέπει να υπάρχει ανάλογη διαφοροποίηση. Δεν επιτρέπονται οι σταυρωτοί αρμοί, καθώς υπάρχει κίνδυνος ρηγμάτωσης του σοβά.

Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή υλικού συγκόλλησης στους αρμούς των μονωτικών πλακών. Τυχόν διάκενα πρέπει να κλείσουν με καθαρά λεπτά κομμάτια μονωτικών πλακών ή αφρό πλήρωσης.

Αρμοί μονωτικών πλακών δεν πρέπει να συμπίπτουν με ρωγμές ή συνεχείς αρμούς (κατασκευές πλαισίου). Στις περιπτώσεις αυτές οι μονωτικές πλάκες τοποθετούνται μετατοπισμένες κατά 10cm τουλάχιστον από τις ρωγμές ή τους αρμούς τοιχοποιίας.

Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι συνδέσεις άκρων στην προέκταση των γωνιών των ανοιγμάτων των προσόψεων (π.χ. παράθυρα), ώστε να προλαμβάνονται τυχόν ρωγμές σε αυτά τα σημεία.

Μονωτικές πλάκες διογκωμένης Πολυστερίνης

Σταθερή / Καινούρια τοιχοποιία

Σε περιπτώσεις όπου το υπόστρωμα είναι σταθερό και χαρακτηρίζεται από αντοχή σε μηχανικό φορτίο ≥ 0.08N/mm2, δεν απαιτείται μηχανική στήριξη των μονωτικών πλακών. Στην περίπτωση καινούριας τοιχοποιίας (π.χ. σκυρόδεμα ή τοιχοποιία άνευ επιχρίσματος) δεν απαιτείται έλεγχος πρόσφυσης, κάτω από κανονικές συνθήκες.

Τοιχοποιία με παλαιό επίχρισμα

Σε υπόστρωμα με υφιστάμενο επίχρισμα π.χ. σοβά ή χρώμα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό ως προς την αντοχή του σε μηχανικό φορτίο. Στην περίπτωση που χαρακτηρίζεται από επαρκή σταθερότητα, οι μονωτικές πλάκες πρέπει μετά την επικόλλησης τους με το υλικό συγκόλλησης, να στηρίζονται μηχανικά με κατάλληλα βύσματα.

Ασταθής τοιχοποιία

Στην περίπτωση που η σταθερότητα του υποστρώματος δεν είναι επαρκής ή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μακροχρόνια αντοχή σε μηχανικό φορτίο (π.χ. σε πλακάκια) απαιτείται επιπρόσθετη στήριξη με ειδικά βιδωτά βύσματα, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς.

Μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα

Στην περίπτωση των μονωτικών πλακών πετροβάμβακα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται μηχανική στήριξη με κατάλληλα βύσματα.

Ποικιλία βυσμάτων

Διατίθενται ποικιλία βυσμάτων,ανάλογα με το υπόστρωμα και το είδος των μονωτικών πλακών.

Ο απαιτούμενος αριθμός των βυσμάτων ανά m2 δεν είναι επίσημα καθορισμένος. Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται σε κάθετες και οριζόντιες ακμές. Επιπλέον, δύο βύσματα πρέπει να τοποθετούνται στον μεσαίο νοητό άξονα της κάθε πλάκας. (=8 βύσματα/m2 ) Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων βυσμάτων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του κτιρίου (κατάσταση υποστρώματος, αρχιτεκτονικά τελειώματα).

Προστασία γωνιών

Οι εξωτερικές γωνίες πρέπει να προστατεύονται από τυχόν μηχανικές κρούσεις.

Στρώση ενίσχυσης

Προετοιμασία κονιάματος

Τα ξηρά κονιάματα, αναμιγνύονται με την προβλεπόμενη ποσότητα νερού και αναδεύονται με τη βοήθεια αναδευτήρα μέχρι να προκύψει ομοιογενές μίγμα χωρίς σβώλους. Ο χρόνος κατεργασίας ανέρχεται σε περ. 2 έως 4 ώρες και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Το ήδη στερεοποιημένο υλικό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αραιωθεί εκ νέου και να χρησιμοποιηθεί.

Για την ανάδευση των έτοιμων κονιαμάτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μηχανικά μέσα, όπως π.χ.:

  • Αναδευτήρας τροφοδοσίας με πλήρωση σάκου
  • Αναδευτήρας τροφοδοσίας σε OneWayBox, σιλό ή δοχείο
  • Αναδευτήρας τροφοδοσίας, συνδυασμένος με αντλία τροφοδοσίας (ανοιχτό σύστημα)
  • Μηχανή σοβά (κλειστό σύστημα)

Τα έτοιμα προς χρήση υλικά υδατικής διασποράς πρέπει να αναδεύονται πριν τη χρήση. Τυχόν απαιτούμενη ρύθμιση του ιξώδους εφαρμογής μπορεί να γίνει με ελάχιστη προσθήκη νερού. Για την ανάδευση σε OneWayBox, δεν απαιτείται αραίωση.

Σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται. Για το λόγο αυτό διατίθενται ειδικά προϊόντα κατάλληλα για εφαρμογή σε κρύες συνθήκες.

Επεξεργασία

Πριν την επίστρωση του υλικού ενίσχυσης σε ολόκληρη την επιφάνεια, πρέπει στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης (παράθυρα, πόρτες) να τοποθετείται το διαγώνιο πλέγμα χρησιμοποιώντας επιφάνεια εφαρμογής.

Πρέπει, προηγουμένως, να εφαρμόζονται κομμάτια πλέγματος σε εσωτερικές γωνίες στηθαίων παραθύρων και σε απαραίτητα σημεία κοπής του πλέγματος επιφάνειας (π.χ. διάταξη ικριωμάτων).

Το υλικό ενίσχυσης πρέπει να απλώνεται στην επιφάνεια όπου θα τοποθετηθεί το πλέγμα και κάθε επόμενο τεμάχιο να υπερκαλύπτει το προηγούμενο κατά 10cm.

Η διάταξη του πλέγματος μπορεί επιλεκτικά να πραγματοποιηθεί κατά μήκος ή εγκάρσια της επιφάνειας εργασίας.

Στρώση ενίσχυσης

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται το υλικό ενίσχυσης με τη μέθοδο «υγρή σε υγρή επιφάνεια» έτσι ώστε το πλέγμα να εγκιβωτίζεται στο υλικό επιτυγχάνοντας πλήρη κάλυψη.

Σε όλα τα υλικά ενίσχυσης εφαρμόζεται υαλόπλεγμα. Σε περιπτώσεις επιφανειών που επιδέχονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις (π.χ. βάση), χρησιμοποιείται, επιπροσθέτως, το ενισχυμένο πλέγμα, πριν την τοποθέτηση του πλέγματος επιφάνειας.

Αρχικά τοποθετείται το υλικό ενίσχυσης και εν συνεχεία το ενισχυμένο πλέγμα εγκιβωτίζεται στο υλικό ενίσχυσης, χωρίς αλληλοεπικάλυψη των επιμέρους τεμαχίων. Κατόπιν τοποθετείται το υαλόπλεγμα σε ολόκληρη την επιφάνεια.

Το υπερβολικό «δούλεμα» του υλικού ενίσχυσης πρέπει να αποφεύγεται, ώστε να μην δημιουργείται συμπυκνωμένη στρώση στην επιφάνεια. Σε περίπτωση που υπάρξουν υπολείμματα υλικού, πρέπει να απομακρυνθούν μετά το πλήρες στέγνωμα.

Σε όλες τις ενώσεις διαφορετικών δομικών στοιχείων δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται το υλικό ενίσχυσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών.

Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας, θα πρέπει να προετοιμαστεί η απαιτούμενη αλληλοεπικάλυψη πλέγματος για την περαιτέρω εργασία. Συγκεκριμένα, 10 cm περίπου πλάτος πλέγματος να παραμένει χωρίς υλικό ενίσχυσης.

Αυξημένη αντοχή σε κρούση

Για την αύξηση της αντοχής σε κρούση σε ιδιαίτερα επιβαρυμένα σημεία πρόσοψης, π.χ. ζώνες εισόδου, επιφάνειες βάσης ή περιοχές με κάδους απορριμμάτων, συνίστανται ειδικές διατάξεις.

Επιχρίσματα

Το επίχρισμα εξασφαλίζει τόσο τη διακόσμηση των προσόψεων, όσο και την πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

Ενδιάμεση στρώση

Ανάλογα με τον τύπο του σοβά και το είδος του υλικού ενίσχυσης, πρέπει να χρησιμοποιείται αστάρι.

Κατά τη χρήση χρωματιστών επιχρισμάτων και χρωματιστών σοβάδων, το αστάρι πρέπει να χρωματίζεται στην απόχρωση του σοβά.

Ο λεπτόκοκκος σοβάς ενδείκνυται για εσωτερικές επιφάνειες, προσόψεις, επίπεδες επιφάνειες βάσης. Το υλικό επιστρώνεται με μέγιστο πάχος 5 mm και μετά από συγκεκριμένο χρόνο παραμονής, ο οποίος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, επεξεργάζεται με ένα υγρό σφουγγάρι.

Ο χρωματιστός σοβάς επιστρώνεται ομοιόμορφα αφού προηγηθεί η εφαρμογή του ασταριού, χρωματισμένο σε αντίστοιχη απόχρωση με αυτή του σοβά.

Απόχρωση

Όλοι οι χρωματισμένοι ανόργανοι σοβάδες ενδέχεται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να μην στεγνώσουν καλά ή να εμφανίσουν σημεία με πιο ανοιχτή απόχρωση. Αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, καθώς είναι σύμφωνο με την τεχνολογία του προϊόντος και δεν αποτελεί αστοχία υλικού. Για να αποφευχθεί ανομοιομορφία στην απόχρωση κατά το στέγνωμα, συνίσταται επιπλέον η εφαρμογή μίας στρώσης , χρωματισμένο στην απόχρωση του σοβά.

Γενικές οδηγίες

Σε επίπεδες καθαρές επιφάνειες, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο σχηματισμός ρωγμών. Αυτό δεν επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού και δεν αποτελεί αιτία παραπόνων.

Συνίσταται η χρήση επιχρισμάτων σε αποχρώσεις με φωτεινότητα > 20 ( μαύρο = 0; λευκό = 100). Έτσι αποτρέπεται η δημιουργία ρωγμών σε μεγάλες επιφάνειες που εκτίθενται σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, λόγω θερμικών τάσεων.

Οι ακρυλικοί και σιλικονούχοι σοβάδες μπορούν να χρωματιστούν σε ποικιλία αποχρώσεων

Η εφαρμογή του σοβά πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο «υγρή σε υγρή επιφάνεια» χωρίς διακοπή σε συνεχείς επιφάνειες. Συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός τεχνικών εφαρμογής σε κάθε σημείο του ικριώματος.

Μικρές διακυμάνσεις στην κοκκομετρία και την απόχρωση δεν αποκλείονται. Αναδεύστε αρχικά τη συνολική ποσότητα του απαιτούμενου υλικού για συνεχείς επιφάνειες – ελέγξτε για τη χρήση της σωστής απόχρωσης.

Ο υμένας του σοβά, κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος και σκλήρυνσης, πρέπει να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες (άμεση ηλιακή ακτινοβολία, έντονος άνεμος, βροχή). Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μουσαμάδες στο ικρίωμα. Ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται.

Παρακάτω παρατίθονται όλα τα σχετικά αρχεία:
κατασκευές