Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Επισκευές προσόψεων

Η επισκευή της πρόσοψης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επισκευής ενός κτιρίου. Πέρα από τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή ενός κτιρίου, συνήθως κρίνεται απαραίτητη και η επέμβαση στην πρόσοψή του.

Εφαρμόζεται σε διατηρητέα αλλά και σε συμβατικά κτίρια ,κυρίως καταπονημένα από το χρόνο και τις περιβαντολλογικές συνθήκες της περιοχής . Οι επισκευές προσόψεων προϋποθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (σκαλωσιές, εργαλεία) αλλά και τεχνίτες κατάλληλων ειδικοτήτων (σοβατζήδες, μπογιατζήδες). Η εταιρεία διαθέτει την πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για φέρει εις πέρας ένα έργο τέτοιου είδους.

Για την επισκευή μιας πρόσοψης απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός ως προς τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τη διάρκεια του έργου, και των μέτρων ασφάλειας που πρέπει να παρθούν. Η εταιρεία μετά από πλήθος επισκευών προσόψεων που έχει εκτελέσει μπορεί να παράξει ένα σωστό και ασφαλές αποτέλεσμα. Επίσης μπορεί να θερμομονώσει το κτιριακό κέλυφος με τη μέθοδο της εξωτερικής θερμομόνωσης που αναλύεται ενδελεχώς στο σύνδεσμο 'Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων'.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ίδιο κτίριο (Λεωφόρος Νίκης με Μορκεντάου) πριν και μετά την επισκευή της προσόψεώς του.

κατασκευές