Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Επισκευές σκυροδέματος - Αναστολείς διάβρωσης σιδηροπλισμο

Η επισκευή του παλαιού σκυροδέματος πραγματοποιείται με την αποκατάσταση της διατομής του δομικού στοιχείου με επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Προηγείται η αποξήλωση όλων του σαθρών τεμαχίων σκυροδέματος και ο καθαρισμός της επιφανειακής οξείδωσης του σιδηροπλισμού με συρματόβουρτσα ή με υδροαμμοβολή. Στη συνέχεια εφαρμόζεται στον αποκαλυμμένο οπλισμό επαλειφόμενος αναστολέας διάβρωσης.

Για την προστασία του μη – αποκαλυμμένου οπλισμού χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι. Η μία είναι ο ψεκασμός των δομικών στοιχείων με διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης, ο οποίος διαχέεται στο σκυρόδεμα εκμεταλλευόμενος την απορροφητικότητα του σκυροδέματος, και προστατεύει τον οπλισμό ηλεκτροχημικά, μέσω της ανοδικής ή καθοδικής αντίδρασης, ως αναστολέας επαφής και διάχυσης μορίων. Η δεύτερη μέθοδος είναι η χρησιμοποίηση εναέριου αναστολέα διάβρωσης ο οποίος αναστέλλει την διάβρωση του σιδηροπλισμού μέσω της παθητικοποίησης του χάλυβα που οφείλεται στην αύξηση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος γίνεται μέσω τοποθέτησης κάψουλας εντός του σώματος του σκυροδέματος σε προκαθορισμένα σημεία και σφράγιση αυτής της κάψουλας εντός του σκυροδέματος με ειδικό πώμα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ακόλουθες ΕΤΕΠ καθώς επίσης και στα τεχνικά φυλλάδια. Επίσης στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε τις εργασίες επισκευής και προστασίας οπλισμένου σκυροδέματος που εφαρμόστηκαν επιτυχώς από την εταιρεία μας σε διάφορα έργα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00_Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού

QEDMargel-580 VPi

Ενδεικτικές φωτογραφίες από έργα που έχουμε υλοποιήσει:
 

 

κατασκευές