Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Καθαιρέσεις - Αδιατάρακτες κοπές - Υποστυλώσεις - Καλούπωμα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει παντώς τύπου καθαιρέσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο. Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστύλωση της προς κατεδάφισης κατασκευής για λόγους ασφάλειας. Επίσης αναλαμβάνουμε εργασίες αδιατάρακτης κοπής δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος αλλά και τοιχοδομών παντώς τύπου. Τέλος η εταιρεία έχει την πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για το σιδέρωμα, την κατασκευή και υποστύλωση καλουπιών με στόχο την κατασκευή νέου σκελετού.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ακόλουθες ΕΤΕΠ. Επίσης στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εργασίες καθαιρέσεων – αδιατάρακτων κοπών – υποστυλώσεων – καλουπώματος που εφαρμόστηκαν επιτυχώς από την εταιρεία μας σε διάφορα έργα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς ανεπένδυτου έγχυτου σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή

Ενδεικτικές φωτογραφίες από έργα που έχουμε υλοποιήσει:
 

 

κατασκευές