Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Ειδικές μεταλλικές κατασκευές

Σε πολλές περιπτώσεις επισκευών κτιρίων υπάρχει ανάγκη προσωρινής υποστύλωσης του κτιρίου για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών επισκευής. Μεταλλικές κατασκευές

Ο συνηθέστερος τρόπος είναι με μεταλλικά ικριώματα, απλά ή ¨βαρέως τύπου¨, όπου η προσαρμογή (σφήνωμα) επιτυγχάνεται με τους κοχλίες (πατόβιδες) που διαθέτουν.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση φορτίων χρησιμοποιούνται μεταλλικές κατασκευές, οι διαστάσεις και η συνδεσμολογία των οποίων υπολογίζεται εκ των προτέρων σε σχέση με τα φορτία που πρόκειται να αναλάβουν.

Οι μεταλλικές κατασκευές κατασκευάζονται κάτω από τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να αντιστηρίξουν εδραζόμενα σε ασφαλείς βάσεις στο κάτω μέρος και σε ύψος 25 έως 30 εκατοστά χαμηλότερα από το αντίστοιχο δομικό στοιχείο. Μεταλλικές πλάκες ορισμένων διαστάσεων που επίσης προσδιορίζονται εκ των πρότερων "ενσωματώνονται" στο κάτω μέρος του σκυροδέματος.

Στο ενδιάμεσο διάστημα των 25-30 εκατοστών τοποθετούνται υδραυλικοί γρύλοι οι οποίοι ασκούν δυνάμεις στο δομικό στοιχείο προς τα πάνω και στην μεταλλική κατασκευή προς τα κάτω. Παραλαμβάνονται με αυτό τον τρόπο οι πάσης φύσεως ανοχές (μπόσικα) και με την ελαστική παραμόρφωση της μεταλλικής κατασκευής υπάρχει μια συνεχής ένταση η οποία δημιουργεί ένα φορτίο στο δομικό στοιχείο το οποίο ισοφαρίζει τα υπάρχοντα στατικά φορτία. Οι γρύλοι μένουν μέχρις ότου οι μεταλλικές κατασκευές συνδεθούν με ηλεκτροκολλημένα στοιχεία από χάλυβα με τις ενσωματωμένες στο παλαιό σκυρόδεμα χαλύβδινες πλάκες.

ΟΙ μεταλλικές κατασκευές αφαιρούνται μετά την περάτωση των εργασιών επισκευής.

Ο τρόπος αντιστηρίξεως όπως περιγράφεται δεν μπορεί να καλύψει την ποικιλομορφία των διαφόρων κατασκευών και περιστάσεων. Απαιτείται στατική μελέτη αντιστήριξης κατά περίπτωση και μελέτη της μεταλλικής κατασκευής, αλλά σε γενικές γραμμές η χρήση της υδραυλικής αποφόρτισης είναι η πιο πρόσφορος για τον έλεγχο τόσο της εφαρμοζόμενης δυνάμεως όσο και των βελών και μετακινήσεων της σιδηροκατασκευής.

κατασκευές