Στατική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ gunite
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

επισκευών κτιρίων
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Επισκευές προσόψεων
αναβάθμιση κτιρίων

Στατική αναβάθμιση κατασκευών

Ανθρακονήματα
Χαλυβοελάσματα
μεταλλικές κατασκευές

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - Θερμοπροσόψεις

ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακή αναβάθμιση
κατασκευαστική

Τσιμεντενέσεις

Οι τσιμεντενέσεις χρησιμεύουν στην επισκευή – ενίσχυση των ρηγματωμένων και αποδιοργανωμένων πλινθοδομών και λιθοδομών αντίστοιχα.

Στις λιθοδομές συχνά παρατηρείται αποδιοργάνωση των λίθων, λόγω της αποσάθρωσης του συνδετικού κονιάματος που ενώνει τους λίθους της τοιχοδομής. Ο στόχος της τσιμεντένεσης σε αυτή την περίπτωση είναι να ενεματώσει το εσωτερικό της λιθοδομής με ένεμα ομογενοποίησης και έτσι να επαναφέρει τον τοίχο στην πρότερη κατάσταση του. Στις πλινθοδομές επίσης παρατηρείται αποδιοργάνωση της τοιχοδομής λόγω ρηγματώσεων, οι οποίες μπορούν να σφραγιστούν με κατάλληλα ενέματα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ακόλουθες ΕΤΕΠ. Επίσης στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε την εργασία των τσιμεντενέσεων που εφαρμόστηκε επιτυχώς από την εταιρεία μας σε διάφορα έργα.Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00 Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης

Ενδεικτικές φωτογραφίες από έργα που έχουμε υλοποιήσει:
 


κατασκευές